Grundkurs Paartanz
Bezeichnung Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
Grundkurs Paartanz GK2809 Dienstag 19:30 - 20:30 26.10.2021 9 x 60 Minuten
Grundkurs Paartanz GK3009 Donnerstag 18:30 - 19:30 28.10.2021 9 x 60 Minuten
Grundkurs Paartanz GK0310 Sonntag 14:30 - 15:30 31.10.2021 9 x 60 Minuten