Grundkurs Paartanz
Bezeichnung Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
Grundkurs Paartanz GKMO1 Montag 19:00 - 20:00 02.05.2022 9 x 60 Minuten
Grundkurs Paartanz GKMI1 Mittwoch 19:30 - 20:30 04.05.2022 9 x 60 Minuten
Grundkurs Paartanz GKSO1 Sonntag 14:30 - 15:30 08.05.2022 9 x 60 Minuten